Tủ sắt -Tủ locker- Giá sắt

Giá sắt Hòa Phát MCF1

Giá sắt Hòa Phát MCF1

W3000 x D2140 x H2115 mm
Giá: 71,700,000 đ
Giá sắt Hòa Phát MCF3K3

Giá sắt Hòa Phát MCF3K3

W3000 x D1150 x H1920mm
Giá: 38,500,000 đ
Giá sắt  Hòa Phát MCF3K2

Giá sắt Hòa Phát MCF3K2

W3000 x D1150 x H1920mm
Giá: 37,700,000 đ
Giá sắt Hòa Phát MCF2

Giá sắt Hòa Phát MCF2

W2000 x D1200 x H2115 mm
Giá: 21,000,000 đ
Tủ tài liệu sắt cánh gỗ 190 TSG04-C3

Tủ tài liệu sắt cánh gỗ 190 TSG04-C3

W3200 x D400 x H1950mm
Giá: 16,000,000 đ
Giá sắt 190 GS03G-5

Giá sắt 190 GS03G-5

W4910 x D450 x H2000mm.
Giá: 13,400,000 đ
Giá sắt Hòa Phát GS5K5

Giá sắt Hòa Phát GS5K5

W4765 x D450 x H2070mm
Giá: 12,800,000 đ
Giá sắt 190 GS03-5

Giá sắt 190 GS03-5

W4910 x D450 x H2000mm.
Giá: 12,300,000 đ
Giá sắt Hòa Phát GS5K4

Giá sắt Hòa Phát GS5K4

W3830 x D450 x H2070mm
Giá: 10,400,000 đ
Giá sắt 190 GS03G-4

Giá sắt 190 GS03G-4

W3929 x D450 x H2000mm
Giá: 10,180,000 đ
Giá sắt 190 GS03-4

Giá sắt 190 GS03-4

W3929 x D450 x H2000mm.
Giá: 10,000,000 đ
Giá sắt Hòa Phát GS5K5B

Giá sắt Hòa Phát GS5K5B

W4765 x D450 x H1875mm
Giá: 9,200,000 đ
Giá sắt Hòa Phát GS5K3

Giá sắt Hòa Phát GS5K3

W2895 x D450 x H2070mm
Giá: 7,990,000 đ
Giá sắt 190 GS03G-3

Giá sắt 190 GS03G-3

W2957 x D450 x H2000mm
Giá: 7,900,000 đ
Giá sắt 190 GS03-3

Giá sắt 190 GS03-3

W2957 x D450 x H2000mm
Giá: 7,750,000 đ
Giá sắt Hòa Phát GS5K4B

Giá sắt Hòa Phát GS5K4B

W3830 x D450 x H1875mm
Giá: 7,700,000 đ
Tủ sắt Hòa Phát TU09K6C

Tủ sắt Hòa Phát TU09K6C

W1000 x D450 x H1900 mm
Giá: 7,500,000 đ
Tủ sắt locker TU986-5K

Tủ sắt locker TU986-5K

W1510 x D450 x 1830
Giá: 7,400,000 đ
Tủ quần áo 190 TSA4

Tủ quần áo 190 TSA4

W1800 x D500 x H1950mm
Giá: 7,370,000 đ
Tủ locker 190 TS24

Tủ locker 190 TS24

W1200 x D320 x H1790mm.
Giá: 7,000,000 đ
Tủ locker sắt 190 TS08

Tủ locker sắt 190 TS08

W1650 x D452 x H1830mm
Giá: 6,980,000 đ
Tủ sắt hòa phát TU118S + TU118-21D

Tủ sắt hòa phát TU118S + TU118-21D

W1180 x D407 x H1830mm
Giá: 6,700,000 đ
Tủ sắt gia đình Hòa Phát TU19B3C3

Tủ sắt gia đình Hòa Phát TU19B3C3

W1700 x D550 x H1950mm
Giá: 6,400,000 đ
Tủ  sắt hòa phát TU118G + TU118-12D

Tủ sắt hòa phát TU118G + TU118-12D

W1180 x D407 x H1830mm
Giá: 6,250,000 đ
Tủ sắt Hòa Phát TU09K2C

Tủ sắt Hòa Phát TU09K2C

W1000 x D450 x H1900 mm
Giá: 6,100,000 đ
Tủ sắt Hòa Phát TU09K4C

Tủ sắt Hòa Phát TU09K4C

W1000 x D450 x H1900 mm
Giá: 6,090,000 đ
Tủ tài liệu sắt cánh gỗ TSG04K-3

Tủ tài liệu sắt cánh gỗ TSG04K-3

W1200 x D400 x H1950mm
Giá: 6,050,000 đ
Tủ Locker Hòa Phát TMG983-6K

Tủ Locker Hòa Phát TMG983-6K

W1807 x D350 x H1132 mm
Giá: 5,900,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079