Tủ phụ - hộc di dộng

Tủ phụ TPV2

Tủ phụ TPV2

W1600 x D500 x H660mm
Giá: 5,350,000 đ
Tủ phụ di động TPV1

Tủ phụ di động TPV1

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 3,450,000 đ
Tủ phụ TPVM2

Tủ phụ TPVM2

W1600 x D500 x H660mm
Giá: 3,400,000 đ
Tủ phụ TPV3

Tủ phụ TPV3

W1200 x D440 x H660mm.
Giá: 3,400,000 đ
Tủ phụ di động TPVM1

Tủ phụ di động TPVM1

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 2,500,000 đ
Tủ phụ TPVM3

Tủ phụ TPVM3

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 2,450,000 đ
Tủ phụ di động TP02

Tủ phụ di động TP02

W1400 x D420 x H760 mm
Giá: 2,430,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát TP05

Tủ phụ Hòa Phát TP05

W1400 x D420 x H670 mm
Giá: 2,350,000 đ
Tủ phụ di động TP01

Tủ phụ di động TP01

W1400 x D420 x H760 mm
Giá: 2,250,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát TP03

Tủ phụ Hòa Phát TP03

W1400 x D420 x H760 mm
Giá: 2,250,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát TP04

Tủ phụ Hòa Phát TP04

W1400 x D420 x H670 mm
Giá: 2,150,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát TP06H2

Tủ phụ Hòa Phát TP06H2

W1200 x D400 x H760mm
Giá: 2,150,000 đ
Hộc cố định M3DVM2

Hộc cố định M3DVM2

W420 x D500 x H620 mm
Giá: 2,100,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát HRTP02

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02

W1204 x D456 x H627mm
Giá: 1,950,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát HRTP02BX

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02BX

W1204 x D456 x H612mm
Giá: 1,900,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát HRTP01

Tủ phụ Hòa Phát HRTP01

W1204 x D456 x H627mm
Giá: 1,800,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát HRTP01BX

Tủ phụ Hòa Phát HRTP01BX

W1204 x D456 x H612mm
Giá: 1,800,000 đ
Hộc di động M3DV1

Hộc di động M3DV1

W420 x D500 x H620mm
Giá: 1,770,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H1

Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H1

W1200 x D400 x H660mm
Giá: 1,770,000 đ
Tủ phụ LUXTP02BX

Tủ phụ LUXTP02BX

W1200 x D455 x H610mm
Giá: 1,750,000 đ
Hộc sắt di động Hòa Phát HS1

Hộc sắt di động Hòa Phát HS1

W396 x D544 x H654mm
Giá: 1,550,000 đ
Hộc cố định M3DV2

Hộc cố định M3DV2

W420 x D500 x H620 mm
Giá: 1,550,000 đ
Hộc di động M3DVM1

Hộc di động M3DVM1

W420 x D500 x H620mm
Giá: 1,410,000 đ
Hộc cố định HRH3D

Hộc cố định HRH3D

W400 x D480 x H627mm
Giá: 1,250,000 đ
Hộc di động Hòa Phát M1D1F

Hộc di động Hòa Phát M1D1F

W400 x D500 x H620 mm
Giá: 1,180,000 đ
Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F

Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F

W400 x D480 x H627mm
Giá: 1,100,000 đ
Hộc di động NTM1D1F

Hộc di động NTM1D1F

W400 x D480 x H590mm
Giá: 1,100,000 đ
Hộc di động LUXM3D

Hộc di động LUXM3D

W400 x D480 x H610mm
Giá: 1,030,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079