Tủ Locker cá nhân KCN

Tủ locker 190 TS24

Tủ locker 190 TS24

W1200 x D320 x H1790mm.
Giá: 7,000,000 đ
Tủ locker sắt 190 TS08

Tủ locker sắt 190 TS08

W1650 x D452 x H1830mm
Giá: 6,980,000 đ
Tủ giầy có khóa 190 TJ-20K

Tủ giầy có khóa 190 TJ-20K

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 6,870,000 đ
Tủ giầy gỗ có khóa 190 TJ-20G

Tủ giầy gỗ có khóa 190 TJ-20G

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 6,250,000 đ
Tủ Locker Hòa Phát TMG983-6K

Tủ Locker Hòa Phát TMG983-6K

W1807 x D350 x H1132 mm
Giá: 5,900,000 đ
Tủ giầy không khóa 190 TJ-20KK

Tủ giầy không khóa 190 TJ-20KK

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 5,770,000 đ
Tủ giầy gỗ  không khóa 190 TJ-20GK

Tủ giầy gỗ không khóa 190 TJ-20GK

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 5,770,000 đ
Tủ locker Hòa Phát TU985-4K

Tủ locker Hòa Phát TU985-4K

W1213 x D450 x H1830mm
Giá: 5,600,000 đ
Tủ giầy cánh kính có khóa 190 TJ-16K

Tủ giầy cánh kính có khóa 190 TJ-16K

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 5,400,000 đ
Tủ locker học Phát TMG983-5K

Tủ locker học Phát TMG983-5K

W1510 x D350 x H1132 mm
Giá: 5,000,000 đ
Tủ locker sắt Xuân Hòa LK-20N-05

Tủ locker sắt Xuân Hòa LK-20N-05

W1530 x D450 x H1830 mm
Giá: 4,900,000 đ
Tủ giày cánh gỗ khóa 190 TJ-16G

Tủ giày cánh gỗ khóa 190 TJ-16G

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,890,000 đ
Tủ locker sắt 190 TS10

Tủ locker sắt 190 TS10

W915 x D457 x H1830mm.
Giá: 4,820,000 đ
Tủ giầy cánh gỗ 190 TJ-16GK

Tủ giầy cánh gỗ 190 TJ-16GK

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,510,000 đ
Tủ giầy cánh kính không khóa 190 TJ-16KK

Tủ giầy cánh kính không khóa 190 TJ-16KK

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,500,000 đ
Tủ giầy không cánh 190 TJ-20

Tủ giầy không cánh 190 TJ-20

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 4,300,000 đ
Tủ locker sắt 190 TS06

Tủ locker sắt 190 TS06

W1000 x D452 x H1830mm
Giá: 4,220,000 đ
Tủ locker Hòa Phát TMG983-4K

Tủ locker Hòa Phát TMG983-4K

W1213 x D350 x H1132 mm
Giá: 4,150,000 đ
Tủ sắt 190 TS12

Tủ sắt 190 TS12

W915 x D452 x H1830mm
Giá: 4,080,000 đ
Tủ locker sắt 190 TS09

Tủ locker sắt 190 TS09

W1000 x D452 x H1830mm.
Giá: 4,030,000 đ
Tủ locker 190 TS17

Tủ locker 190 TS17

W915 x D452 x H1830mm
Giá: 3,970,000 đ
Tủ Locker Hòa Phát TU982-3K

Tủ Locker Hòa Phát TU982-3K

W915 x D450 x H1830mm
Giá: 3,700,000 đ
Tủ Locker 190 TST2-KV

Tủ Locker 190 TST2-KV

W915 x D500 x H1830mm
Giá: 3,680,000 đ
Tủ locker 190 TS16+1

Tủ locker 190 TS16+1

W619 x D457 x H1830mm
Giá: 3,620,000 đ
Tủ locker sắt liền khối giá rẻ 986-5LK

Tủ locker sắt liền khối giá rẻ 986-5LK

W1500 x D450 x H1830mm
Giá: 3,500,000 đ
Tủ locker sắt Xuân Hòa LK-18N-03

Tủ locker sắt Xuân Hòa LK-18N-03

W915 x D450 x H1830 mm
Giá: 3,350,000 đ
Tủ giầy không cánh 190 TJ-16

Tủ giầy không cánh 190 TJ-16

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 3,350,000 đ
Tủ Locker Hòa Phát TMG983-3K

Tủ Locker Hòa Phát TMG983-3K

W916 x D350 x H1132 mm
Giá: 3,230,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079