Nội thất trường học - giáo dục

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K5

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K5

W4765 x D450 x H2070mm
Giá: 11,420,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K4

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K4

W3830 x D450 x H2070mm
Giá: 9,330,000 đ
Giá sắt lưu trữ Hòa Phát GS5K5B

Giá sắt lưu trữ Hòa Phát GS5K5B

W4765 x D450 x H1875mm
Giá: 8,160,000 đ
Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN102

Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN102

W1950 x D1200 x H1650mm
Giá: 7,700,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K3

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K3

W2895 x D450 x H2070mm
Giá: 7,180,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K4B

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K4B

W3830 x D450 x H1875mm
Giá: 6,850,000 đ
Giá sắt lưu trữ Hòa Phát GS5K3B

Giá sắt lưu trữ Hòa Phát GS5K3B

W2895 x D450 x H1875mm
Giá: 5,080,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K2

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K2

W1960 x D450 x H2070mm
Giá: 4,620,000 đ
Bàn liền giá sách gỗ Hòa Phát BLG01

Bàn liền giá sách gỗ Hòa Phát BLG01

W1200 x D600 x H1880 mm
Giá: 4,500,000 đ
Tủ Locker trường học Hòa Phát TMG983-6K

Tủ Locker trường học Hòa Phát TMG983-6K

W1807 x D350 x H1132 mm
Giá: 4,400,000 đ
Tủ locker Hòa trường học Phát TMG983-5K

Tủ locker Hòa trường học Phát TMG983-5K

W1510 x D350 x H1132 mm
Giá: 3,800,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K2B

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K2B

W1960 x D450 x H1875mm
Giá: 3,700,000 đ
Giá sắt lưu trữ Hòa Phát GS2K2

Giá sắt lưu trữ Hòa Phát GS2K2

W2030 x D457 x H2000 mm
Giá: 3,680,000 đ
Tủ locker trường học Hòa Phát TMG983-4K

Tủ locker trường học Hòa Phát TMG983-4K

W1213 x D350 x H1132 mm
Giá: 3,050,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

W1100 x D628 x H580-1230mm
Giá: 3,000,000 đ
Bàn Sofa cao cấp Hòa Phát BSF99

Bàn Sofa cao cấp Hòa Phát BSF99

W1200 x D600 x H420 mm
Giá: 2,950,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K1

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K1

W1025 x D450 x H2070mm
Giá: 2,880,000 đ
Giá thư viện Hòa Phát GTV101

Giá thư viện Hòa Phát GTV101

W2000 x D400 x H1900mm
Giá: 2,800,000 đ
Bàn thư viện Hòa Phát BTV101

Bàn thư viện Hòa Phát BTV101

W2400 x D1200 x H1200 mm
Giá: 2,800,000 đ
Bàn liền sách giá Hòa Phát NTB02

Bàn liền sách giá Hòa Phát NTB02

W1200 x D680 x H1800 mm
Giá: 2,750,000 đ
Bàn tròn chân gâp Hòa Phát BG07

Bàn tròn chân gâp Hòa Phát BG07

Ø1800 x 750 mm
Giá: 2,700,000 đ
Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN101

Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN101

W1400 x D700 x H1350 mm
Giá: 2,600,000 đ
Bàn liền giá sách Hòa Phát ATB02

Bàn liền giá sách Hòa Phát ATB02

W1200 x D680 x H1800 mm
Giá: 2,550,000 đ
Bàn học liền giá,tủ Hòa Phát BK406

Bàn học liền giá,tủ Hòa Phát BK406

W1200 x D600 x H1800 mm
Giá: 2,450,000 đ
Bàn tròn chân gấp Hòa Phát BG06K16

Bàn tròn chân gấp Hòa Phát BG06K16

Ø1600 x 750 mm
Giá: 2,400,000 đ
Tủ Locker trường học Hòa Phát TMG983-3K

Tủ Locker trường học Hòa Phát TMG983-3K

W916 x D350 x H1132 mm
Giá: 2,380,000 đ
Giường tầng Hòa Phát GT40BH

Giường tầng Hòa Phát GT40BH

W1900 x D850 x H1650mm
Giá: 2,350,000 đ
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS4A

Giá sắt thư viện Hòa Phát GS4A

W914 x D400 x H1981 mm
Giá: 2,250,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079