Nội thất trường học

Giá thư viện Xuân Hòa GTV-01-03

Giá thư viện Xuân Hòa GTV-01-03

W2995 x D450 x H1830mm
Giá: 4,620,000 đ
Giá sắt Xuân Hòa GTV-02-05

Giá sắt Xuân Hòa GTV-02-05

W1800 x D450 x 1830mm
Giá: 3,700,000 đ
Gía thư viện Xuân Hòa GTV-01-02

Gía thư viện Xuân Hòa GTV-01-02

W2010 x D450 x H1830mm
Giá: 3,260,000 đ
Giá thư viện sắt Xuân Hòa GTV-02-03

Giá thư viện sắt Xuân Hòa GTV-02-03

W1800 x D400 x H1760mm
Giá: 2,450,000 đ
Giường tầng Xuân Hòa GI-02-02

Giường tầng Xuân Hòa GI-02-02

W1900 x D850 x H1850mm
Giá: 2,350,000 đ
Giường tầng Xuân Hòa GI-02-01

Giường tầng Xuân Hòa GI-02-01

W1900 x D850 x H1710mm
Giá: 2,180,000 đ
Giường tầng Xuân Hòa GI-02-03

Giường tầng Xuân Hòa GI-02-03

W1900 x D850 x H1850mm
Giá: 1,950,000 đ
Giá thư viện Xuân Hòa GTV-01-01

Giá thư viện Xuân Hòa GTV-01-01

W1025 x D450 x H1830mm
Giá: 1,930,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

W1200 x D600 x H1830mm
Giá: 1,850,000 đ
Bàn học sinh BHS-14-04CS

Bàn học sinh BHS-14-04CS

W800 x D500 x H732mm
Giá: 1,800,000 đ
Giá sắt Xuân Hòa GTV-02-01

Giá sắt Xuân Hòa GTV-02-01

W915 x D450 x H1830mm
Giá: 1,750,000 đ
Giường tầng Xuân Hòa GI-02-00

Giường tầng Xuân Hòa GI-02-00

W1900 x D850 x H1710mm
Giá: 1,730,000 đ
Giá thư viện sắt Xuân Hòa GTV-02-00

Giá thư viện sắt Xuân Hòa GTV-02-00

W1084 x D400 x H2000mm
Giá: 1,500,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

W1000 x D600 x H1470 mm
Giá: 1,180,000 đ
Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

W1200 x D500 x H1210mm
Giá: 1,100,000 đ
Giường sắt đơn Xuân Hòa GI-05-00

Giường sắt đơn Xuân Hòa GI-05-00

W1900 x D914 x H800mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn bán trú Xuân Hòa BHS-19-01

Bàn bán trú Xuân Hòa BHS-19-01

W1200 x D900 x H650mm
Giá: 1,050,000 đ
Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-15-00

Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-15-00

W1000 x D400 x H600mm
Giá: 975,000 đ
Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-05-00

Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-05-00

W1200 x D400 x H750mm
Giá: 950,000 đ
Giường gấp Xuân Hòa GI-01-00

Giường gấp Xuân Hòa GI-01-00

W1975 x D764 x H274mm
Giá: 930,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-09

Bàn học sinh liền giá BHS-13-09

W1000 x D600 x H1290 mm
Giá: 900,000 đ
Bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS-14-06

Bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS-14-06

W800 x D500 x H680mm
Giá: 890,000 đ
Bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS-14-07

Bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS-14-07

W800 x D500 x H590-680
Giá: 890,000 đ
Bàn giáo viên Xuân Hòa BGV-01-00

Bàn giáo viên Xuân Hòa BGV-01-00

W1200 x D600 x H750mm
Giá: 880,000 đ
Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-1205QD

Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-1205QD

W1200 x D500 x H730mm
Giá: 830,000 đ
Bàn bán trú Xuân Hòa BHS-19-02

Bàn bán trú Xuân Hòa BHS-19-02

W1200 x D900 x H650mm
Giá: 810,000 đ
Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-03-00

Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-03-00

W1200 x D900 x H750mm
Giá: 800,000 đ
Bàn ăn gấp Xuân Hòa BM-0712V

Bàn ăn gấp Xuân Hòa BM-0712V

W1200 x D700 x H720mm
Giá: 800,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079