Nội thất phòng hội trường

Ghế lưới Hòa Phát GL405

Ghế lưới Hòa Phát GL405

W470 x D590 x H855mm
Giá: 5,500,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC07B-1

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC07B-1

W640 x D630-900 x H900mm
Giá: 4,680,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-1

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-1

W700 x D740 x H1080mm
Giá: 4,200,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12GB

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12GB

W600 x D460 x H1000mm
Giá: 4,170,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,150,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,100,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,100,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-2

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-2

W700 x D740 x H1080mm
Giá: 4,030,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-1

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-1

W640 x D740-840 x H980mm
Giá: 3,990,000 đ
Bục phát biểu FM05P

Bục phát biểu FM05P

Liên hệ
Giá: 3,940,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05 3

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05 3

W700 x D740 x H1080mm
Giá: 3,850,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12NB

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12NB

W600 x D460 x H1000mm
Giá: 3,850,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-22

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-22

W560 x D450 x H1030mm
Giá: 3,850,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-2

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-2

W640 x D740-840 x H980mm
Giá: 3,790,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-4

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-4

W700 x D740 x H1080mm
Giá: 3,670,000 đ
Ghế hội trường Xuân HÒa GD-32-20B

Ghế hội trường Xuân HÒa GD-32-20B

W580 x D450 x H1050mm
Giá: 3,650,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-1

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-1

W650 x D740-860 x H1000mm
Giá: 3,630,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-3

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-3

W640 x D740-840 x H980mm
Giá: 3,590,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-2

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-2

W650 x D740-860 x H1000mm
Giá: 3,530,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204N

Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204N

W2200 x D660 x H995 mm.
Giá: 3,500,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-5

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC05-5

W700 x D740 x H1080mm
Giá: 3,490,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-3

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-3

W650 x D740-860 x H1000mm
Giá: 3,430,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-4

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-4

W640 x D740-840 x H980mm
Giá: 3,380,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-4

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-4

W650 x D740-860 x H1000mm
Giá: 3,330,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-5

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC04B-5

W650 x D740-860 x H1000mm
Giá: 3,230,000 đ
Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-5

Ghế hội trường cao cấp Hòa Phát TC06B-5

W640 x D740-840 x H980mm
Giá: 3,160,000 đ
Bục tượng Bác Hòa Phát LTS01

Bục tượng Bác Hòa Phát LTS01

W800 x D600 x H1200mm
Giá: 2,820,000 đ
Bục tượng Bác Hòa Phát LTS02

Bục tượng Bác Hòa Phát LTS02

W765 x D600 x H1200mm
Giá: 2,820,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079