Nội thất công cộng, hội trường

Tủ Locker sắt Xuân Hòa LK-24N-04-1

Tủ Locker sắt Xuân Hòa LK-24N-04-1

W1209 x D450 x H1830mm
Giá: 4,900,000 đ
Xe chở hàng Xuân Hòa XCB-1600

Xe chở hàng Xuân Hòa XCB-1600

W1750 x D800 x H1130mm
Giá: 4,400,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12GB

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12GB

W600 x D460 x H1000mm
Giá: 4,170,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12NB

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12NB

W600 x D460 x H1000mm
Giá: 3,850,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-22

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-22

W560 x D450 x H1030mm
Giá: 3,850,000 đ
Ghế hội trường Xuân HÒa GD-32-20B

Ghế hội trường Xuân HÒa GD-32-20B

W580 x D450 x H1050mm
Giá: 3,650,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-21

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-21

W580 x D470 x H1060mm
Giá: 2,730,000 đ
Bục tượng bác Xuân Hòa BTB-02PU

Bục tượng bác Xuân Hòa BTB-02PU

W800 x D600 x H1200mm
Giá: 2,730,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-10B

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-10B

W550 x D460 x H1000mm
Giá: 2,570,000 đ
Bục phát biểu Xuân Hòa BPB-02PU

Bục phát biểu Xuân Hòa BPB-02PU

W800 x D600 x H1200mm
Giá: 2,500,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-10

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-10

W550 x D460 x H1000mm
Giá: 2,360,000 đ
Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1800

Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1800

Ø1800 x D750mm
Giá: 2,160,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-14B

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-14B

W580 x D450 x H1020mm
Giá: 2,050,000 đ
Bục phát biểu Xuân Hòa BPB-03PU

Bục phát biểu Xuân Hòa BPB-03PU

W800 x D600 x H1200mm
Giá: 2,050,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-09B

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-09B

W570 x D410 x H1000mm
Giá: 1,930,000 đ
Bàn ăn KCN Xuân Hòa BCN-1775

Bàn ăn KCN Xuân Hòa BCN-1775

W1700 x D750 x H760mm
Giá: 1,890,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-17B

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-17B

W580 x D450 x H1020mm
Giá: 1,840,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-09

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-09

W570 x D410 x H1000mm
Giá: 1,780,000 đ
Bàn hội trường Xuân Hòa BHT-02-01PU

Bàn hội trường Xuân Hòa BHT-02-01PU

W1200 x D500 x H750mm
Giá: 1,550,000 đ
Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-06IB

Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-06IB

W1800 x D600 x H750mm
Giá: 1,390,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-08B

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-08B

W600 x D450 x H1000mm
Giá: 1,350,000 đ
Bàn cafe kính Xuân Hòa BCM-10-01

Bàn cafe kính Xuân Hòa BCM-10-01

W600 x D600 x H720mm
Giá: 1,330,000 đ
Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-05IB

Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-05IB

W1800 x D500 x H750mm
Giá: 1,300,000 đ
Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-16-05IB

Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-16-05IB

W1600 x D500 x H750mm
Giá: 1,200,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-08

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-08

W550 x D450 x H1000mm
Giá: 1,190,000 đ
Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-06I

Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-06I

W1800 x D600 x H750mm
Giá: 1,170,000 đ
Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-14-06IB

Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-14-06IB

W1400 x D600 x H750mm
Giá: 1,120,000 đ
Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-05I

Bàn chân sắt Xuân Hòa TAB-18-05I

W1800 x D500 x H750mm
Giá: 1,120,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079