Nội thất công cộng

Ghế phòng chờ 190 GC07-3

Ghế phòng chờ 190 GC07-3

W1860 x D660 x H810mm
Giá: 7,770,000 đ
Tủ giầy có khóa 190 TJ-20K

Tủ giầy có khóa 190 TJ-20K

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 6,870,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-5T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-5T

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 6,760,000 đ
Tủ giầy gỗ có khóa 190 TJ-20G

Tủ giầy gỗ có khóa 190 TJ-20G

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 6,250,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-5

Ghế phòng chờ 190 GC05-5

W2980 x D700 x H800mm
Giá: 6,050,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01MD-5

Ghế phòng chờ 190 GC01MD-5

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 5,950,000 đ
Tủ Locker Hòa Phát TMG983-6K

Tủ Locker Hòa Phát TMG983-6K

W1807 x D350 x H1132 mm
Giá: 5,900,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06D-5

Ghế phòng chờ 190 GC06D-5

W2865 x D700 x H780mm
Giá: 5,850,000 đ
Tủ giầy không khóa 190 TJ-20KK

Tủ giầy không khóa 190 TJ-20KK

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 5,770,000 đ
Tủ giầy gỗ  không khóa 190 TJ-20GK

Tủ giầy gỗ không khóa 190 TJ-20GK

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 5,770,000 đ
Tủ locker Hòa Phát TU985-4K

Tủ locker Hòa Phát TU985-4K

W1213 x D450 x H1830mm
Giá: 5,600,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-4T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-4T

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 5,530,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-4

Ghế phòng chờ 190 GC05-4

W2390 x D700 x H800mm
Giá: 5,500,000 đ
Tủ giầy cánh kính có khóa 190 TJ-16K

Tủ giầy cánh kính có khóa 190 TJ-16K

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 5,400,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC04i-5

Ghế chờ Hòa Phát GPC04i-5

W2960 x D645 x H770 mm.
Giá: 5,320,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-5

Ghế phòng chờ 190 GC01M-5

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 5,220,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01SD-5

Ghế phòng chờ 190 GC01SD-5

W2775 x D680 x H800mm
Giá: 5,100,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06-5

Ghế phòng chờ 190 GC06-5

W2865 x D700 x H780mm
Giá: 5,060,000 đ
Tủ locker học Phát TMG983-5K

Tủ locker học Phát TMG983-5K

W1510 x D350 x H1132 mm
Giá: 5,000,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01MD-4

Ghế phòng chờ 190 GC01MD-4

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 4,900,000 đ
Tủ giày cánh gỗ khóa 190 TJ-16G

Tủ giày cánh gỗ khóa 190 TJ-16G

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,890,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát PS02-5

Ghế chờ Hòa Phát PS02-5

W2960 x D645 x H770 mm
Giá: 4,620,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,600,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,600,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC03-5

Ghế chờ Hòa Phát GPC03-5

W2950 x D700 x H810 mm.
Giá: 4,600,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,570,000 đ
Tủ giầy cánh gỗ 190 TJ-16GK

Tủ giầy cánh gỗ 190 TJ-16GK

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,510,000 đ
Tủ giầy cánh kính không khóa 190 TJ-16KK

Tủ giầy cánh kính không khóa 190 TJ-16KK

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,500,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079