Hộc - tủ phụ phòng giám đốc

Tủ phụ veneer cao cấp TPV2

Tủ phụ veneer cao cấp TPV2

W1600 x D500 x H660mm
Giá: 4,890,000 đ
Bàn phụ giám đốc Lufa BP1400F

Bàn phụ giám đốc Lufa BP1400F

W1400 x D450 x H680mm
Giá: 3,150,000 đ
Tủ phụ di động veneer TPV1

Tủ phụ di động veneer TPV1

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 3,100,000 đ
Tủ phụ veneer + melamine TPVM2

Tủ phụ veneer + melamine TPVM2

W1600 x D500 x H660mm
Giá: 3,100,000 đ
Tủ phụ veneer Hòa Phát TPV3

Tủ phụ veneer Hòa Phát TPV3

W1200 x D440 x H660mm.
Giá: 3,070,000 đ
Tủ phụ Lufa TP1200H

Tủ phụ Lufa TP1200H

W1200 x D450 x H676mm
Giá: 2,670,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP03

Tủ phụ di động Hòa Phát TP03

W1400 x D420 x H760 mm
Giá: 2,250,000 đ
Tủ phụ Veneer + melamine TPVM1

Tủ phụ Veneer + melamine TPVM1

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 2,240,000 đ
Tủ phụ Veneer + melamine TPVM3

Tủ phụ Veneer + melamine TPVM3

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 2,200,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP05

Tủ phụ di động Hòa Phát TP05

W1400 x D420 x H670 mm
Giá: 2,150,000 đ
Tủ phụ di động sơn PU TP02

Tủ phụ di động sơn PU TP02

W1400 x D420 x H760 mm
Giá: 2,140,000 đ
Tủ phụ di động sơn PU TP01

Tủ phụ di động sơn PU TP01

W1400 x D420 x H760 mm
Giá: 2,000,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP04

Tủ phụ di động Hòa Phát TP04

W1400 x D420 x H670 mm
Giá: 1,950,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H2

Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H2

W1200 x D420 x H760mm
Giá: 1,880,000 đ
Hộc cố định Veneer cao cấp M3DV2

Hộc cố định Veneer cao cấp M3DV2

W420 x D500 x H620 mm
Giá: 1,870,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H1

Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H1

W1200 x D420 x H670mm
Giá: 1,770,000 đ
Tủ phụ Xuân Hòa BHP-01-00PU

Tủ phụ Xuân Hòa BHP-01-00PU

W1200 x D430 x H650mm
Giá: 1,700,000 đ
Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02

Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02

W1204 x D456 x H627mm
Giá: 1,690,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP02BX

Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP02BX

W1204 x D456 x H612mm
Giá: 1,630,000 đ
Tủ phụ LUXURY LUXTP02BX

Tủ phụ LUXURY LUXTP02BX

W1200 x D455 x H610mm
Giá: 1,550,000 đ
Hộc di động Veneer M3DV1

Hộc di động Veneer M3DV1

W420 x D500 x H620mm
Giá: 1,540,000 đ
Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP01

Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP01

W1204 x D456 x H627mm
Giá: 1,520,000 đ
Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP01BX

Tủ phụ di động Hòa Phát HRTP01BX

W1204 x D456 x H612mm
Giá: 1,500,000 đ
Hộc di động Lufa SM1830A

Hộc di động Lufa SM1830A

W420 x D520 x H570mm
Giá: 1,400,000 đ
Hộc di động Lufa SM1830GD

Hộc di động Lufa SM1830GD

W430 x D540 x H555mm
Giá: 1,340,000 đ
Hộc bàn giám đốc Veneer M3DVM2

Hộc bàn giám đốc Veneer M3DVM2

W420 x D500 x H620 mm
Giá: 1,310,000 đ
Tủ phụ bàn giám đốc Lufa ASM1200H

Tủ phụ bàn giám đốc Lufa ASM1200H

W1200 x D450 x H660mm
Giá: 1,280,000 đ
Hộc di động Veneer+melamine M3DVM1

Hộc di động Veneer+melamine M3DVM1

W420 x D500 x H620mm
Giá: 1,210,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079