Hộc di động - Tủ phụ 190

Hộc sắt di động 190 HS01

Hộc sắt di động 190 HS01

W410 x D600 x H670mm
Giá: 2,210,000 đ
Hộc chân tĩnh 190 HG08

Hộc chân tĩnh 190 HG08

W400 x D600 x H1100mm
Giá: 1,770,000 đ
Hộc bàn chân tĩnh 190 HG05

Hộc bàn chân tĩnh 190 HG05

W400 x D600 x H750mm
Giá: 1,680,000 đ
Hộc sắt di động HS03

Hộc sắt di động HS03

W396 x D542 x H652mm.
Giá: 1,590,000 đ
Hộc bàn chân tĩnh 190 HG03

Hộc bàn chân tĩnh 190 HG03

W400 x D600 x H750mm
Giá: 1,320,000 đ
Hộc sắt di động 190 HS02

Hộc sắt di động 190 HS02

W410 x D600 x H670mm.
Giá: 1,280,000 đ
Hộc di động 190 HG04

Hộc di động 190 HG04

W400 x D550 x H670mm
Giá: 1,180,000 đ
Hộc di động 190 HG02B

Hộc di động 190 HG02B

W400 x D500 x H560mm
Giá: 850,000 đ
Hộc di động 190 HG02

Hộc di động 190 HG02

W400 x D500 x H560mm
Giá: 800,000 đ
Hộc di động 190 HG01V

Hộc di động 190 HG01V

W400 x D500 x H560mm
Giá: 680,000 đ
Hộc di động 190 HG01

Hộc di động 190 HG01

W400 x D500 x H560mm
Giá: 650,000 đ
Khay bàn chân sắt 190 K-BS12H

Khay bàn chân sắt 190 K-BS12H

W710 x D440 x H50mm
Giá: 370,000 đ
Khay bàn chân sắt 190 K-BS14

Khay bàn chân sắt 190 K-BS14

W630 x D440 x H50mm.
Giá: 350,000 đ
Khay bàn chân sắt 190 K-BS12

Khay bàn chân sắt 190 K-BS12

W510 x D440 x H50mm
Giá: 310,000 đ
Khay bàn chân sắt 190 K-BS14H

Khay bàn chân sắt 190 K-BS14H

W510 x D440 x H50mm..
Giá: 290,000 đ
Giá CPU di động 190 GCPU2

Giá CPU di động 190 GCPU2

W300 x D480 x H580mm
Giá: 280,000 đ
Khay bàn phím 190 KBP

Khay bàn phím 190 KBP

W595 x D370 x H120mm
Giá: 250,000 đ
Giá CPU treo 190 GCPU1

Giá CPU treo 190 GCPU1

W250 x D450 x H560mm.
Giá: 230,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079