Hộc di động gỗ + hộc sắt

Tủ phụ TPVM2

Tủ phụ TPVM2

W1600 x D500 x H660mm
Giá: 3,400,000 đ
Tủ phụ Lufa TP1200H

Tủ phụ Lufa TP1200H

W1200 x D450 x H676mm
Giá: 2,670,000 đ
Tủ phụ TPVM3

Tủ phụ TPVM3

W1200 x D440 x H660mm
Giá: 2,450,000 đ
Hộc sắt di động 190 HS01

Hộc sắt di động 190 HS01

W410 x D600 x H670mm
Giá: 2,210,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát TP06H2

Tủ phụ Hòa Phát TP06H2

W1200 x D400 x H760mm
Giá: 2,150,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát HRTP02

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02

W1204 x D456 x H627mm
Giá: 1,950,000 đ
Tủ phụ Hòa Phát HRTP02BX

Tủ phụ Hòa Phát HRTP02BX

W1204 x D456 x H612mm
Giá: 1,900,000 đ
Tủ tài liệu thấp Lufa SME3320K-L

Tủ tài liệu thấp Lufa SME3320K-L

W800 x D500 x H750mm
Giá: 1,800,000 đ
Tủ tài liệu thấp Lufa SME3320K-R

Tủ tài liệu thấp Lufa SME3320K-R

W800 x D500 x H750mm
Giá: 1,800,000 đ
Hộc chân tĩnh 190 HG08

Hộc chân tĩnh 190 HG08

W400 x D600 x H1100mm
Giá: 1,770,000 đ
Hộc di động M3DV1

Hộc di động M3DV1

W420 x D500 x H620mm
Giá: 1,770,000 đ
Tủ phụ LUXTP02BX

Tủ phụ LUXTP02BX

W1200 x D455 x H610mm
Giá: 1,750,000 đ
Hộc bàn chân tĩnh 190 HG05

Hộc bàn chân tĩnh 190 HG05

W400 x D600 x H750mm
Giá: 1,680,000 đ
Hộc sắt di động HS03

Hộc sắt di động HS03

W396 x D542 x H652mm.
Giá: 1,590,000 đ
Hộc sắt di động Hòa Phát HS1

Hộc sắt di động Hòa Phát HS1

W396 x D544 x H654mm
Giá: 1,550,000 đ
Hộc di động M3DVM1

Hộc di động M3DVM1

W420 x D500 x H620mm
Giá: 1,410,000 đ
Hộc bàn chân tĩnh 190 HG03

Hộc bàn chân tĩnh 190 HG03

W400 x D600 x H750mm
Giá: 1,320,000 đ
Tủ phụ bàn giám đốc Lufa ASM1200H

Tủ phụ bàn giám đốc Lufa ASM1200H

W1200 x D450 x H660mm
Giá: 1,280,000 đ
Hộc sắt di động 190 HS02

Hộc sắt di động 190 HS02

W410 x D600 x H670mm.
Giá: 1,280,000 đ
Hộc cố định HRH3D

Hộc cố định HRH3D

W400 x D480 x H627mm
Giá: 1,250,000 đ
Tủ nối Lufa SME0905FH

Tủ nối Lufa SME0905FH

W900 x D500 x H750mm
Giá: 1,240,000 đ
Tủ nối Lufa SME0705FH

Tủ nối Lufa SME0705FH

W700 x D500 x H750mm
Giá: 1,190,000 đ
Hộc di động 190 HG04

Hộc di động 190 HG04

W400 x D550 x H670mm
Giá: 1,180,000 đ
Hộc di động Hòa Phát M1D1F

Hộc di động Hòa Phát M1D1F

W400 x D500 x H620 mm
Giá: 1,180,000 đ
Tủ đồ cá nhân Lufa SME7220-R

Tủ đồ cá nhân Lufa SME7220-R

W200 x D600 x H1990mm
Giá: 1,150,000 đ
 Tủ đồ cá nhân Lufa SME7220-L

Tủ đồ cá nhân Lufa SME7220-L

W200 x D600 x H1990mm
Giá: 1,150,000 đ
Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F

Hộc cố định Hòa Phát HRH1D1F

W400 x D480 x H627mm
Giá: 1,100,000 đ
Hộc di động NTM1D1F

Hộc di động NTM1D1F

W400 x D480 x H590mm
Giá: 1,100,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079