Ghế văn phòng lưng cao

Ghế giám đốc Hoà Phát Da thật SG903

Ghế giám đốc Hoà Phát Da thật SG903

W650 x D700 x H1210-1290mm
Giá: 4,750,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da thật SG912

Ghế giám đôc Hoà Phát da thật SG912

W670 x D750 x H1140÷1220mm
Giá: 4,450,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát Da thật SG913

Ghế giám đôc Hoà Phát Da thật SG913

W650 x D640 x H1160÷1240mm
Giá: 3,750,000 đ
Ghế giám đốc Hoà Phát da CN SG903

Ghế giám đốc Hoà Phát da CN SG903

W650 x D700 x H1210-1290mm
Giá: 3,350,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG905

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG905

W650 x D750 x H1170-1250mm
Giá: 3,290,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG920

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG920

W670 x D700-1590 x H880-1170mm
Giá: 3,100,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG909

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG909

W680 x D720 x H1180-1260mm
Giá: 3,080,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG912

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG912

W670 x D750 x H1140÷1220mm
Giá: 3,050,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL303

Ghế lưới Hòa Phát GL303

W650 x D600 x H1215-1295mm
Giá: 3,050,000 đ
Ghế họp chân quỳ Hòa Phát Da thật SL9700M

Ghế họp chân quỳ Hòa Phát Da thật SL9700M

W630 x D720 x H1010mm
Giá: 2,980,000 đ
Ghế  Hoà Phát  SG904 - PVC

Ghế Hoà Phát SG904 - PVC

W640 x D700 x H1215-1295mm
Giá: 2,920,000 đ
Ghế giám đốc Hòa Phát da CN SG908

Ghế giám đốc Hòa Phát da CN SG908

W670 x D720 x H1130-1210mm
Giá: 2,900,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG915

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG915

W650 x D660 x H1190-1270mm
Giá: 2,880,000 đ
Ghế chân quỳ Hòa Phát Da thật SL901

Ghế chân quỳ Hòa Phát Da thật SL901

W590 x D700 x H1035mm
Giá: 2,750,000 đ
Ghế giám đốc Hòa Phát da CN SG922

Ghế giám đốc Hòa Phát da CN SG922

W660 x D650 x H1110-1190mm
Giá: 2,740,000 đ
Ghế  Hòa Phát  SG669B

Ghế Hòa Phát SG669B

W620 x D670 x H1065÷1190mm
Giá: 2,700,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát SG9700 - PVC

Ghế giám đôc Hoà Phát SG9700 - PVC

W630 x D700 x H1020-1100mm
Giá: 2,600,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL321HK

Ghế lưới Hòa Phát GL321HK

W650 x D630 x H1120-1200mm
Giá: 2,560,000 đ
Ghế Hòa phát SG921

Ghế Hòa phát SG921

W660 x D600-1690 x H1145 - 1220 (mm)
Giá: 2,520,000 đ
Ghế Hòa Phát SG924 - PVC

Ghế Hòa Phát SG924 - PVC

W620 x D630 x H1085-1165mm
Giá: 2,310,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG900

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG900

W640 x D640 x H990÷1070mm
Giá: 2,290,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL321M

Ghế lưới Hòa Phát GL321M

W650 x D630 x H1120-1200mm
Giá: 2,280,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL324

Ghế lưới Hòa Phát GL324

W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Giá: 2,260,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG910

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG910

W640 x D740 x H1120-1200mm
Giá: 2,250,000 đ
Ghế Hòa Phát SG923 - PVC

Ghế Hòa Phát SG923 - PVC

W650 x D715 x H1120-1200mm
Giá: 2,240,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG913

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG913

W650 x D640 x H1160÷1240mm
Giá: 2,200,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL321

Ghế lưới Hòa Phát GL321

W650 x D630 x H1120-1200mm
Giá: 2,130,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG919

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG919

W640 x D600 x H1220-1300mm
Giá: 2,080,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079