Ghế văn phòng 190

Ghế lưới văn phòng 190 GX11L-M

Ghế lưới văn phòng 190 GX11L-M

W630xD600xH(1110-1210)mm
Giá: 18,900,000 đ
Ghế giám đốc 190 GX501

Ghế giám đốc 190 GX501

W710 x D900 x H1140-1190mm.
Giá: 10,500,000 đ
Ghế giám đốc 190 GX502

Ghế giám đốc 190 GX502

W710 x D900 x H1140-1190mm.
Giá: 10,500,000 đ
Ghế giám đốc 190 GX503

Ghế giám đốc 190 GX503

W710 x D900 x H1140-1190mm.
Giá: 10,500,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC07-3

Ghế phòng chờ 190 GC07-3

W1860 x D660 x H810mm
Giá: 7,770,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-5T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-5T

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 6,760,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-5

Ghế phòng chờ 190 GC05-5

W2980 x D700 x H800mm
Giá: 6,050,000 đ
Ghế văn phòng 190 GX206B-D

Ghế văn phòng 190 GX206B-D

W620 x D650 x H(1150-1225)mm.
Giá: 6,000,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01MD-5

Ghế phòng chờ 190 GC01MD-5

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 5,950,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06D-5

Ghế phòng chờ 190 GC06D-5

W2865 x D700 x H780mm
Giá: 5,850,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-4T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-4T

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 5,530,000 đ
 Ghế lưới văn phòng GX206B-L

Ghế lưới văn phòng GX206B-L

W620 x D650 x H1150-1225mm.
Giá: 5,520,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-4

Ghế phòng chờ 190 GC05-4

W2390 x D700 x H800mm
Giá: 5,500,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-5

Ghế phòng chờ 190 GC01M-5

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 5,220,000 đ
Ghế giám đốc 190 GX504

Ghế giám đốc 190 GX504

W660 x D810 x H1070-1145mm
Giá: 5,200,000 đ
Ghế giám đốc 190 GX505

Ghế giám đốc 190 GX505

W660 x D810 x H1070-1145mm
Giá: 5,200,000 đ
Ghế giám đốc 190 GX506

Ghế giám đốc 190 GX506

W660 x D820 x H1090-1165mm
Giá: 5,200,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01SD-5

Ghế phòng chờ 190 GC01SD-5

W2775 x D680 x H800mm
Giá: 5,100,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06-5

Ghế phòng chờ 190 GC06-5

W2865 x D700 x H780mm
Giá: 5,060,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01MD-4

Ghế phòng chờ 190 GC01MD-4

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 4,900,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06D-4

Ghế phòng chờ 190 GC06D-4

W2300 x D700 x H780mm
Giá: 4,500,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01S-5

Ghế phòng chờ 190 GC01S-5

W2775 x D680 x H800mm
Giá: 4,400,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-4

Ghế phòng chờ 190 GC01M-4

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 4,280,000 đ
Ghế lưới văn phòng GX204B-HK

Ghế lưới văn phòng GX204B-HK

W640xD630xH(1220-1280)mm.
Giá: 4,200,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-3

Ghế phòng chờ 190 GC05-3

W1800 x D700 x H800mm
Giá: 4,170,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-3T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-3T

W1800 x D680 x H800mm
Giá: 4,120,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01SD-4

Ghế phòng chờ 190 GC01SD-4

W2215 x D680 x H800mm
Giá: 4,100,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX204B-M

Ghế lưới văn phòng 190 GX204B-M

W640xD630xH(1220-1280)mm.
Giá: 4,080,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079