Ghế văn phòng

Ghế xoay văn phòng 190 GX206B-D

Ghế xoay văn phòng 190 GX206B-D

W620 x D650 x H(1150-1225)mm.
Giá: 5,636,000 đ
 Ghế xoay lưới văn phòng GX206B-L

Ghế xoay lưới văn phòng GX206B-L

W620 x D650 x H1150-1225mm.
Giá: 5,200,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát Da thật SG913

Ghế giám đôc Hoà Phát Da thật SG913

W650 x D640 x H1160÷1240mm
Giá: 4,320,000 đ
Ghế lưới văn phòng GX204B-HK

Ghế lưới văn phòng GX204B-HK

W640xD630xH(1220-1280)mm.
Giá: 3,750,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX204B-M

Ghế lưới văn phòng 190 GX204B-M

W640xD630xH(1220-1280)mm.
Giá: 3,650,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL312

Ghế lưới Hòa Phát GL312

W660 x D790 x H1130-1200mm
Giá: 3,630,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX407-M

Ghế lưới văn phòng 190 GX407-M

W610xD710xH(1220/1280)mm.
Giá: 3,360,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX205B-HK

Ghế lưới văn phòng 190 GX205B-HK

W640xD630xH(960-1060)mm.
Giá: 3,180,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG920

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG920

W670 x D700-1590 x H880-1170mm
Giá: 3,120,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX205B-M

Ghế lưới văn phòng 190 GX205B-M

W640xD630xH(960-1060)mm.
Giá: 3,030,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX203.2-HK

Ghế lưới văn phòng 190 GX203.2-HK

W700 x D600 x H1150-1230mm.
Giá: 2,972,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG905

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG905

W650 x D750 x H1170-1250mm
Giá: 2,890,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX304T-HK(S5)

Ghế lưới văn phòng 190 GX304T-HK(S5)

W620xD620xH(1000-1085)mm.
Giá: 2,880,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX203.2-M

Ghế lưới văn phòng 190 GX203.2-M

W700 x D600 x H(1150-1230)mm.
Giá: 2,870,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX205B-N

Ghế lưới văn phòng 190 GX205B-N

W640xD630xH(960-1060)mm.
Giá: 2,870,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG913

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG913

W650 x D640 x H1160÷1240mm
Giá: 2,800,000 đ
Ghế lưới văn phòng  190 GX304-HK (S5)

Ghế lưới văn phòng 190 GX304-HK (S5)

W620xD620xH(1000-1085)mm.
Giá: 2,730,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190  GX304T-N(S3)

Ghế lưới văn phòng 190 GX304T-N(S3)

W620xD620xH(1000-1085)mm.
Giá: 2,730,000 đ
Ghế lưới Hòa Phát GL303

Ghế lưới Hòa Phát GL303

W650 x D600 x H1215-1295mm
Giá: 2,700,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG909

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG909

W680 x D720 x H1180-1260mm
Giá: 2,680,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG912

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG912

W670 x D750 x H1140÷1220mm
Giá: 2,650,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190  GX207B – M

Ghế lưới văn phòng 190 GX207B – M

W640xD600xH(1170-1250)mm.
Giá: 2,600,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190 GX303B-HK (S5)

Ghế lưới văn phòng 190 GX303B-HK (S5)

W650xD620xH(1140-1220)mm.
Giá: 2,580,000 đ
Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG915

Ghế giám đôc Hoà Phát da CN SG915

W650 x D660 x H1190-1270mm
Giá: 2,580,000 đ
Ghế chân quỳ Hòa Phát Da thật SL603M

Ghế chân quỳ Hòa Phát Da thật SL603M

W590 x D750 x H980mm
Giá: 2,580,000 đ
Ghế lưới văn phòng 190  GX304-N (S3)

Ghế lưới văn phòng 190 GX304-N (S3)

W620xD620xH(1000-1085)mm.
Giá: 2,570,000 đ
Ghế giám đốc Hoà Phát da CN SG903

Ghế giám đốc Hoà Phát da CN SG903

W650 x D700 x H1210-1290mm
Giá: 2,530,000 đ
Ghế giám đốc Hòa Phát da CN SG908

Ghế giám đốc Hòa Phát da CN SG908

W670 x D720 x H1130-1210mm
Giá: 2,530,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079