Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ 190 GC07-3

Ghế phòng chờ 190 GC07-3

W1860 x D660 x H810mm
Giá: 7,770,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-5T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-5T

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 6,760,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-5

Ghế phòng chờ 190 GC05-5

W2980 x D700 x H800mm
Giá: 6,050,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01MD-5

Ghế phòng chờ 190 GC01MD-5

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 5,950,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06D-5

Ghế phòng chờ 190 GC06D-5

W2865 x D700 x H780mm
Giá: 5,850,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-4T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-4T

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 5,530,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-4

Ghế phòng chờ 190 GC05-4

W2390 x D700 x H800mm
Giá: 5,500,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC04i-5

Ghế chờ Hòa Phát GPC04i-5

W2960 x D645 x H770 mm.
Giá: 5,320,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-5

Ghế phòng chờ 190 GC01M-5

W2980 x D680 x H800mm
Giá: 5,220,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01SD-5

Ghế phòng chờ 190 GC01SD-5

W2775 x D680 x H800mm
Giá: 5,100,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06-5

Ghế phòng chờ 190 GC06-5

W2865 x D700 x H780mm
Giá: 5,060,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01MD-4

Ghế phòng chờ 190 GC01MD-4

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 4,900,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát PS02-5

Ghế chờ Hòa Phát PS02-5

W2960 x D645 x H770 mm
Giá: 4,620,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,600,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,600,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC03-5

Ghế chờ Hòa Phát GPC03-5

W2950 x D700 x H810 mm.
Giá: 4,600,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05-3

Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05-3

W1555 x D640-850 x H860mm
Giá: 4,570,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC06D-4

Ghế phòng chờ 190 GC06D-4

W2300 x D700 x H780mm
Giá: 4,500,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC06-5

Ghế chờ Hòa Phát GPC06-5

W2990 x D650 x H780 mm.
Giá: 4,400,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01S-5

Ghế phòng chờ 190 GC01S-5

W2775 x D680 x H800mm
Giá: 4,400,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC04i-4

Ghế chờ Hòa Phát GPC04i-4

W2380 x D645 x H770 mm.
Giá: 4,300,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-4

Ghế phòng chờ 190 GC01M-4

W2390 x D680 x H800mm
Giá: 4,280,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12GB

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-32-12GB

W600 x D460 x H1000mm
Giá: 4,170,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC05-3

Ghế phòng chờ 190 GC05-3

W1800 x D700 x H800mm
Giá: 4,170,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01M-3T

Ghế phòng chờ 190 GC01M-3T

W1800 x D680 x H800mm
Giá: 4,120,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát GPC02-5

Ghế chờ Hòa Phát GPC02-5

W2970 x D650 x H780 mm.
Giá: 4,100,000 đ
Ghế phòng chờ 190 GC01SD-4

Ghế phòng chờ 190 GC01SD-4

W2215 x D680 x H800mm
Giá: 4,100,000 đ
Ghế chờ Hòa Phát PC204N

Ghế chờ Hòa Phát PC204N

W2200 x D660 x H995 mm.
Giá: 3,900,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079