Ghế nan ghế nhựa

Bàn Cafe Hòa Phát B41

Bàn Cafe Hòa Phát B41

D600 x H600mm
Giá: 1,000,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GNS-11-02

Ghế hội trường Xuân Hòa GNS-11-02

W450 x D450 x H940mm
Giá: 950,000 đ
Ghế tĩnh cafe Hòa Phát G34

Ghế tĩnh cafe Hòa Phát G34

W580 x D515 x H750 mm
Giá: 840,000 đ
Ghế tĩnh cafe Hòa Phát G31

Ghế tĩnh cafe Hòa Phát G31

W535 x D500 x H820 mm
Giá: 675,000 đ
Ghế tĩnh cafe Hòa Phát G32

Ghế tĩnh cafe Hòa Phát G32

W580 x D515 x H765 mm
Giá: 670,000 đ
Ghế Cafe khung mạ đệm nhựa G42

Ghế Cafe khung mạ đệm nhựa G42

W460 x D525 x H815mm
Giá: 560,000 đ
Ghế tĩnh chân mạ Hòa Phát G20

Ghế tĩnh chân mạ Hòa Phát G20

W450 x D480 x H920mm
Giá: 525,000 đ
Ghế chân tĩnh Xuân Hòa GS-07-01

Ghế chân tĩnh Xuân Hòa GS-07-01

W410 x D470 x H800mm
Giá: 520,000 đ
Ghế chân tĩnh mạ Hòa Phát G36

Ghế chân tĩnh mạ Hòa Phát G36

W500 x D515 x H850 mm
Giá: 490,000 đ
Ghế cứng Xuân Hòa GS-33-09 chân mạ

Ghế cứng Xuân Hòa GS-33-09 chân mạ

W440 x D470 x H880mm
Giá: 480,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-08

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-08

W450 x D480 xH 975mm
Giá: 450,000 đ
Ghế tĩnh chân sơn đệm nhựa Hòa Phát G07

Ghế tĩnh chân sơn đệm nhựa Hòa Phát G07

W540 x D600 x H770 mm
Giá: 425,000 đ
Ghế chân tĩnh 190 GT08-S

Ghế chân tĩnh 190 GT08-S

W480 x D490 x H760mm
Giá: 421,000 đ
Ghế chân tĩnh Xuân Hòa GS-07-00

Ghế chân tĩnh Xuân Hòa GS-07-00

W410 x D470 x H800mm
Giá: 420,000 đ
Ghế tĩnh chân sơn Hòa Phát G20

Ghế tĩnh chân sơn Hòa Phát G20

W450 x H480 x H920 mm
Giá: 420,000 đ
Ghế tĩnh chân mạ đệm nhựa hòa Phát G07

Ghế tĩnh chân mạ đệm nhựa hòa Phát G07

W540 x D600 x H770 mm
Giá: 405,000 đ
Ghế gấp khung mạ Hòa Phát G14

Ghế gấp khung mạ Hòa Phát G14

W440 x D520 x H795 mm
Giá: 400,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-10

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-10

W450 x D455 x H930mm
Giá: 390,000 đ
 Ghế chân tĩnh G37

Ghế chân tĩnh G37

W550 x D525 x H845 mm
Giá: 370,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát G984-V

Ghế hội trường Hòa Phát G984-V

W440 x D560 x H790mm
Giá: 370,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-07B

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-07B

W450 x D480 x H935mm
Giá: 370,000 đ
Ghế gấp khung sơn Hòa Phát G14

Ghế gấp khung sơn Hòa Phát G14

W440 x D520 x H795 mm
Giá: 310,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát G984-N

Ghế hội trường Hòa Phát G984-N

W440 x D560 x H790mm
Giá: 300,000 đ
Ghế chân tĩnh Xuân Hòa GM-28-05

Ghế chân tĩnh Xuân Hòa GM-28-05

W495 x D445 x H765mm
Giá: 300,000 đ
Ghế gấp chân mạ Hòa Phát G30

Ghế gấp chân mạ Hòa Phát G30

W460 x D445 x H830 mm
Giá: 295,000 đ
Ghế gấp khung sơn Hòa Phát G10

Ghế gấp khung sơn Hòa Phát G10

W430 x D490 x H800 mm
Giá: 260,000 đ
Ghế gấp sơn đệm tựa PVC G136

Ghế gấp sơn đệm tựa PVC G136

W420 x D500 x H820 mm
Giá: 260,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079