Ghế bar

Ghế phòng khách Hòa Phát SB61

Ghế phòng khách Hòa Phát SB61

W740 x D580 x H680-1000mm
Giá: 3,800,000 đ
Ghế phòng khách Hòa Phát SB60

Ghế phòng khách Hòa Phát SB60

W700 x D615 x H830-955mm
Giá: 3,400,000 đ
Ghế quầy bar 190 B04

Ghế quầy bar 190 B04

W400 x D400 x H(680-900)mm
Giá: 1,900,000 đ
Ghế quầy bar 190 B05

Ghế quầy bar 190 B05

W400 x D400 x H900/1120mm
Giá: 1,650,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB29

Ghế quầy bar Hòa Phát SB29

W440 x D460 x H910-1020mm
Giá: 1,550,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB37

Ghế quầy bar Hòa Phát SB37

W525 x D480 x H850mm
Giá: 1,450,000 đ
Ghế quầy bar 190 B06.1

Ghế quầy bar 190 B06.1

W480 x D480 x H940/1080mm
Giá: 1,400,000 đ
Ghế quầy bar 190 B11

Ghế quầy bar 190 B11

W450 x D470 x 810/1030mm
Giá: 1,370,000 đ
Ghế quầy bar 190 B02

Ghế quầy bar 190 B02

W500 x 500 x 850/1070mm
Giá: 1,270,000 đ
Ghế quầy bar 190 B03

Ghế quầy bar 190 B03

W400 x D450 x H1000/1220mm
Giá: 1,270,000 đ
Ghế quầy bar 190 B11.1

Ghế quầy bar 190 B11.1

W450 x D460 x H630/840mm
Giá: 1,210,000 đ
Ghế quầy bar 190 B01

Ghế quầy bar 190 B01

W460 x D460 x H(750-970)mm
Giá: 1,150,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB27

Ghế quầy bar Hòa Phát SB27

W450 x D440 x H950-1060mm
Giá: 1,120,000 đ
Ghế quầy bar 190 B07

Ghế quầy bar 190 B07

W420 x D500 x H980/1200mm
Giá: 1,100,000 đ
Ghế quầy bar 190 B10

Ghế quầy bar 190 B10

W400 x D470 x H680/900mm
Giá: 1,100,000 đ
Ghế quầy bar 190 B06

Ghế quầy bar 190 B06

W420 x D470 x H940/1160mm
Giá: 1,090,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB22

Ghế quầy bar Hòa Phát SB22

W440 x D440 x H940-1050mm
Giá: 1,060,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB33

Ghế quầy bar Hòa Phát SB33

W410 x D410 x H650-850mm
Giá: 1,050,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB32

Ghế quầy bar Hòa Phát SB32

W460 x D430 x H750-950mm
Giá: 1,000,000 đ
Ghế quầy bar 190 B08

Ghế quầy bar 190 B08

W400 x D400 x H570/790mm
Giá: 1,000,000 đ
Ghế quầy bar 190 B09

Ghế quầy bar 190 B09

W400 x D400 x H600/820mm
Giá: 1,000,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB11

Ghế quầy bar Hòa Phát SB11

W450 x D470 x H890-1110mm
Giá: 910,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB12

Ghế quầy bar Hòa Phát SB12

W440 x D400 x H830-1050mm
Giá: 900,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB01

Ghế quầy bar Hòa Phát SB01

W470 x D470 x H865-1075mm
Giá: 900,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB510

Ghế quầy bar Hòa Phát SB510

W540 x D530 x H1030-1150mm
Giá: 880,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB31

Ghế quầy bar Hòa Phát SB31

W450 x D450 x H760-960mm
Giá: 860,000 đ
Ghế quầy bar Hòa Phát SB36

Ghế quầy bar Hòa Phát SB36

W385 x D405 x H830-1000mm
Giá: 850,000 đ
Ghế quầy bar 190 B09.01

Ghế quầy bar 190 B09.01

W400 x D400 x H450/570mm
Giá: 850,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079