Ghế ăn khu công nghiệp

Ghế hội trường Hòa Phát MC11

Ghế hội trường Hòa Phát MC11

W450 x D540 x H950mm
Giá: 585,000 đ
Ghế hội trường 25x25 Hòa Phát MC02

Ghế hội trường 25x25 Hòa Phát MC02

W450 x D540 x H950mm
Giá: 575,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC18

Ghế hội trường Hòa Phát MC18

W450 x D530 x H950mm
Giá: 570,000 đ
Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC11

Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC11

W440 x D530 x H950mm
Giá: 565,000 đ
Ghế hội trường  Hòa Phát MC22

Ghế hội trường Hòa Phát MC22

W450 x D530 x H950mm
Giá: 565,000 đ
Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC18

Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC18

W440 x D530 x H950mm
Giá: 550,000 đ
Ghế phòng chức năng Hòa Phát GCN102

Ghế phòng chức năng Hòa Phát GCN102

Ø550 x H(460-580) mm
Giá: 550,000 đ
Ghế hội trường 25x25 Hòa Phát MC07

Ghế hội trường 25x25 Hòa Phát MC07

W450 x D530 x H950mm
Giá: 550,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC04

Ghế hội trường Hòa Phát MC04

W440 x D525 x H950mm
Giá: 540,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC07

Ghế hội trường Hòa Phát MC07

W440 x D530 x H950mm
Giá: 540,000 đ
Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC22

Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC22

W440 x D530 x H950mm
Giá: 540,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC01

Ghế hội trường Hòa Phát MC01

W460 x D580 x H1000mm
Giá: 530,000 đ
Ghế phòng chức năng Hòa Phát GCN101M

Ghế phòng chức năng Hòa Phát GCN101M

Ø450 x H(460-580) mm
Giá: 520,000 đ
Ghế chân mạ đệm PVC Hòa Phát G893

Ghế chân mạ đệm PVC Hòa Phát G893

W480 x D600x H790mm
Giá: 520,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-08

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-08

W450 x D480 xH 975mm
Giá: 450,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC02

Ghế hội trường Hòa Phát MC02

W440 x D525 x H950mm
Giá: 445,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC05

Ghế hội trường Hòa Phát MC05

W460 x D580 x H1000mm
Giá: 430,000 đ
Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC01

Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC01

W450 x D570 x H1000mm
Giá: 425,000 đ
Ghế gấp chân Mạ Hòa Phát G15

Ghế gấp chân Mạ Hòa Phát G15

W440 x D490 x H990 mm
Giá: 400,000 đ
Ghế gấp inox Xuân Hòa Gi-15-04

Ghế gấp inox Xuân Hòa Gi-15-04

W400 x D480 x H1050mm
Giá: 390,000 đ
Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-10

Ghế hội trường Xuân Hòa GS-11-10

W450 x D455 x H930mm
Giá: 390,000 đ
Ghế gấp Xuân Hòa GS-12-01

Ghế gấp Xuân Hòa GS-12-01

W415 x D475 x H1050 mm
Giá: 370,000 đ
Ghế gấp Xuân Hoà Gi-15-10 Composite

Ghế gấp Xuân Hoà Gi-15-10 Composite

W440 x D470 x H1010mm
Giá: 370,000 đ
Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC05

Ghế hội trường 20x20 Hòa Phát MC05

W450 x D570 x H1000mm
Giá: 365,000 đ
Ghế gấp inox Xuân Hòa Gi-15-09

Ghế gấp inox Xuân Hòa Gi-15-09

W440 x D478 x H1010mm
Giá: 360,000 đ
Ghế gấp Xuân Hòa GM-04-01

Ghế gấp Xuân Hòa GM-04-01

W440 x D465 x H995 mm
Giá: 360,000 đ
Ghế gấp inox Xuân Hòa Gi-15-10

Ghế gấp inox Xuân Hòa Gi-15-10

W440 x D470 x H1010mm
Giá: 330,000 đ
Ghế gấp mạ Hòa Phát G11

Ghế gấp mạ Hòa Phát G11

W440 x D510 x H810mm
Giá: 320,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079