Bàn văn phòng 190

Bàn họp gỗ 190 BH36

Bàn họp gỗ 190 BH36

W3600 x D1500 x H750mm
Giá: 100,000,000 đ
Bàn họp lãnh đạo 190 BH48

Bàn họp lãnh đạo 190 BH48

W4800 x D1500 x H750mm
Giá: 15,270,000 đ
Bàn họp gỗ 190 BH36C

Bàn họp gỗ 190 BH36C

W3600 x D1500 x H750mm
Giá: 10,450,000 đ
Bàn lãnh đạo 190 BLD01

Bàn lãnh đạo 190 BLD01

W2200 x D2200 x H750mm
Giá: 9,100,000 đ
Bàn họp chân sắt 190 BH36-CO

Bàn họp chân sắt 190 BH36-CO

W3600 x D1600 x H750mm
Giá: 7,950,000 đ
Bàn lãnh đạo 190 BLD04

Bàn lãnh đạo 190 BLD04

W2000 x D2000 x H750mm.
Giá: 7,390,000 đ
Bàn lãnh đạo 190 BLD07

Bàn lãnh đạo 190 BLD07

W1800 x D1600 x H740mm
Giá: 7,100,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190 BLCO16-4

Bàn làm việc chân sắt 190 BLCO16-4

W3200 x D2400 x H750mm
Giá: 6,780,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190 BLCO14-4

Bàn làm việc chân sắt 190 BLCO14-4

W2800 x D2400 x H750mm.
Giá: 6,100,000 đ
Bàn họp chân gỗ 190 BH24C

Bàn họp chân gỗ 190 BH24C

W2400 x D1200 x H750mm
Giá: 5,910,000 đ
Bàn họp gỗ 190 BH38-CG

Bàn họp gỗ 190 BH38-CG

W3800 x D1400 x H740mm
Giá: 5,910,000 đ
Bàn họp chân gỗ 190 BH24-V

Bàn họp chân gỗ 190 BH24-V

W2400 x D1200 x H750mm
Giá: 5,460,000 đ
Bàn họp chân sắt 190 BCO36

Bàn họp chân sắt 190 BCO36

W3600 x D1200 x H750mm
Giá: 5,100,000 đ
Bàn làm việc chân sắt BS14H3-LV

Bàn làm việc chân sắt BS14H3-LV

W1400 x D700 x H760mm
Giá: 5,040,000 đ
Bàn làm việc chân sắt BS14H3-LG

Bàn làm việc chân sắt BS14H3-LG

W1400 x D700 x H760mm
Giá: 4,940,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190 BCO16-4

Bàn làm việc chân sắt 190 BCO16-4

W3200 x D1200 x H750mm.
Giá: 4,640,000 đ
Bàn làm việc chân sắt BS14H3-M

Bàn làm việc chân sắt BS14H3-M

W1400 x D700 x H760mm
Giá: 4,520,000 đ
Bàn lãnh đạo 190 BLD02

Bàn lãnh đạo 190 BLD02

W1800 x D900 x H750mm.
Giá: 4,390,000 đ
Bàn họp chân sắt 190 BH38-CT

Bàn họp chân sắt 190 BH38-CT

W3800 x D1400 x H740mm
Giá: 4,350,000 đ
Bàn làm việcchân sắt 190 BCO14-4

Bàn làm việcchân sắt 190 BCO14-4

W2800 x D1200 x H750mm.
Giá: 4,130,000 đ
Bàn lãnh đạo 190 BLD03

Bàn lãnh đạo 190 BLD03

W1800 x D880 x H750mm.
Giá: 4,000,000 đ
Bàn họp chân sắt 190 BH24-CA

Bàn họp chân sắt 190 BH24-CA

W2400 x D1200 x H750mm
Giá: 3,730,000 đ
Bàn làm việc chân sắt BS14HK3-LV

Bàn làm việc chân sắt BS14HK3-LV

W1400 x D700 x H760mm.
Giá: 3,650,000 đ
Bàn làm việc chân sắt BS14HK3-LG

Bàn làm việc chân sắt BS14HK3-LG

W1400 x D700 x H760mm..
Giá: 3,550,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190 BCO12-4

Bàn làm việc chân sắt 190 BCO12-4

W2400 x D1200 x H750mm.
Giá: 3,480,000 đ
Bàn làm việc chân sắt BS12H3-LV

Bàn làm việc chân sắt BS12H3-LV

W1200 x D700 x H760mm
Giá: 3,450,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190 BZCO14-2A

Bàn làm việc chân sắt 190 BZCO14-2A

W2800 x D800 x H750mm
Giá: 3,320,000 đ
Bàn lượn chân sắt 190 BLT18CT-HS3.

Bàn lượn chân sắt 190 BLT18CT-HS3.

W1800 x D1200 x H750mm
Giá: 3,310,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079