Bàn quầy - tủ giầy 190

Tủ giầy có khóa 190 TJ-20K

Tủ giầy có khóa 190 TJ-20K

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 6,870,000 đ
Tủ giầy gỗ có khóa 190 TJ-20G

Tủ giầy gỗ có khóa 190 TJ-20G

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 6,250,000 đ
Tủ giầy không khóa 190 TJ-20KK

Tủ giầy không khóa 190 TJ-20KK

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 5,770,000 đ
Tủ giầy gỗ  không khóa 190 TJ-20GK

Tủ giầy gỗ không khóa 190 TJ-20GK

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 5,770,000 đ
Bàn quầy lễ tân 190 QLT-02

Bàn quầy lễ tân 190 QLT-02

W2400 x D1030 x H1100mm
Giá: 5,540,000 đ
Tủ giầy cánh kính có khóa 190 TJ-16K

Tủ giầy cánh kính có khóa 190 TJ-16K

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 5,400,000 đ
Tủ giày cánh gỗ khóa 190 TJ-16G

Tủ giày cánh gỗ khóa 190 TJ-16G

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,890,000 đ
Tủ giầy cánh gỗ 190 TJ-16GK

Tủ giầy cánh gỗ 190 TJ-16GK

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,510,000 đ
Tủ giầy cánh kính không khóa 190 TJ-16KK

Tủ giầy cánh kính không khóa 190 TJ-16KK

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 4,500,000 đ
Tủ giầy không cánh 190 TJ-20

Tủ giầy không cánh 190 TJ-20

W1600 x D400 x H1250mm
Giá: 4,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân 190 QLT-01

Bàn quầy lễ tân 190 QLT-01

W2400 x D650 x H1100mm.
Giá: 4,010,000 đ
Tủ giầy không cánh 190 TJ-16

Tủ giầy không cánh 190 TJ-16

W1200 x D400 x H1250mm
Giá: 3,350,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079