Bàn liền giá

Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN102

Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN102

W1950 x D1200 x H1650mm
Giá: 7,700,000 đ
Bàn liền giá sách gỗ Hòa Phát BLG01

Bàn liền giá sách gỗ Hòa Phát BLG01

W1200 x D600 x H1880 mm
Giá: 4,500,000 đ
Bàn liền giá sách Lufa ST12H

Bàn liền giá sách Lufa ST12H

W1200 x D700 x H1800mm
Giá: 3,050,000 đ
Bàn liền sách giá Hòa Phát NTB02

Bàn liền sách giá Hòa Phát NTB02

W1200 x D680 x H1800 mm
Giá: 3,000,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

W1100 x D628 x H580-1230mm
Giá: 3,000,000 đ
Bàn thư viện Hòa Phát BTV101

Bàn thư viện Hòa Phát BTV101

W2400 x D1200 x H1200 mm
Giá: 2,800,000 đ
Bàn liền giá sách Hòa Phát ATB02

Bàn liền giá sách Hòa Phát ATB02

W1200 x D680 x H1800 mm
Giá: 2,750,000 đ
Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN101

Bàn thí nghiệm Hòa Phát BTN101

W1400 x D700 x H1350 mm
Giá: 2,600,000 đ
Bàn học liền giá,tủ Hòa Phát BK406

Bàn học liền giá,tủ Hòa Phát BK406

W1200 x D600 x H1800 mm
Giá: 2,450,000 đ
Bàn liền giá sách Lufa ST12-01H

Bàn liền giá sách Lufa ST12-01H

W1190 x D580 x H1430mm
Giá: 2,400,000 đ
Bàn liền giá sách Hòa Phát NTB01

Bàn liền giá sách Hòa Phát NTB01

W1000 x D550 x H1600 mm
Giá: 2,100,000 đ
Bàn liền giá sách Hòa Phát ATB01

Bàn liền giá sách Hòa Phát ATB01

W1000 x D550 x H1600 mm
Giá: 1,950,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

W1200 x D600 x H1830mm
Giá: 1,850,000 đ
Bàn liền giá sách Lufa ST1206

Bàn liền giá sách Lufa ST1206

W1200 x D600 x H1545mm
Giá: 1,830,000 đ
Bàn máy tính khung thép Hòa Phát BM101

Bàn máy tính khung thép Hòa Phát BM101

W1400 x D1000 x H750 mm
Giá: 1,700,000 đ
Bàn học liền giá sách hòa Phát BK206

Bàn học liền giá sách hòa Phát BK206

W1050 x D600 x H1800 mm
Giá: 1,680,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29C-3

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29C-3

W800 x D500 x H805-1005mm
Giá: 1,350,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

W1000 x D600 x H1470 mm
Giá: 1,180,000 đ
Bàn học tiếng Hòa Phát BH101

Bàn học tiếng Hòa Phát BH101

W1200 x D500 x H1200 mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

W1200 x D500 x H1210mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS28C-3

Bàn học sinh Hòa Phát BHS28C-3

W800 x D500 x H835-985mm
Giá: 1,000,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-09

Bàn học sinh liền giá BHS-13-09

W1000 x D600 x H1290 mm
Giá: 900,000 đ
Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-13-07

Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-13-07

W1000 x D600 x H1030mm
Giá: 790,000 đ
Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-13-06A

Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-13-06A

W700 x D450 x H628-748mm
Giá: 740,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS09-1

Bàn học sinh Hòa Phát BHS09-1

W950 x D480 x H735mm
Giá: 600,000 đ
Ghế gấp Xuân Hòa GM-05-00B

Ghế gấp Xuân Hòa GM-05-00B

W540 x D460 x H860mm
Giá: 480,000 đ
Ghế gấp Xuân Hoà GS-05-00B

Ghế gấp Xuân Hoà GS-05-00B

W540 x D460 x H860mm
Giá: 400,000 đ
Ghế gấp Xuân Hòa GI-05-00

Ghế gấp Xuân Hòa GI-05-00

W470 x D460 x H860mm
Giá: 380,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079