Bàn ghế THPT - sinh viên

Bàn học sinh 190 BHS01-LV

Bàn học sinh 190 BHS01-LV

W1150 x D725 x H(550-760)mm
Giá: 2,130,000 đ
Bàn học sinh 190 BHS02B-LV

Bàn học sinh 190 BHS02B-LV

W800 x D695 x H(550-760)mm.
Giá: 2,050,000 đ
Bàn chân sắt mặt gấp 190 BHL14

Bàn chân sắt mặt gấp 190 BHL14

W1400 x D600 x H750mm
Giá: 1,890,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

W1200 x D600 x H1830mm
Giá: 1,850,000 đ
Bàn chân sắt mặt gấp 190 BHL12

Bàn chân sắt mặt gấp 190 BHL12

W1200 x D600 x H750mm
Giá: 1,750,000 đ
Bàn máy tính khung thép Hòa Phát BM101

Bàn máy tính khung thép Hòa Phát BM101

W1400 x D1000 x H750 mm
Giá: 1,700,000 đ
Bàn sinh viên Hòa Phát BSV240

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV240

W2400 x D920 x H450-800mm
Giá: 1,600,000 đ
Bàn ghế học sinh LUFA BHS-02S + GHS-02S

Bàn ghế học sinh LUFA BHS-02S + GHS-02S

W700 x D500 x H750mm.
Giá: 1,550,000 đ
Bàn học tiếng Hòa Phát BH101

Bàn học tiếng Hòa Phát BH101

W1200 x D500 x H1200 mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

W1200 x D500 x H1210mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn học sinh BHS1006

Bàn học sinh BHS1006

W1000 x D600 x H750mm
Giá: 1,010,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS108HP7 + GHS108HP7

Bàn ghế học sinh BHS108HP7 + GHS108HP7

W1200 x D400 x H750mm
Giá: 960,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS109HP7 + GHS109HP7

Bàn ghế học sinh BHS109HP7 + GHS109HP7

W1200 x D400 x H750mm
Giá: 960,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS110-6 + GHS110-6

Bàn ghế học sinh BHS110-6 + GHS110-6

W1200 x D500 x D690mm
Giá: 950,000 đ
Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-05-00

Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-05-00

W1200 x D400 x H750mm
Giá: 950,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS109-6 + GHS109-6

Bàn ghế học sinh BHS109-6 + GHS109-6

W1200 x D500 x H690mm
Giá: 930,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS110-5 + GHS110-5

Bàn ghế học sinh BHS110-5 + GHS110-5

W1200 x D500 x D630mm
Giá: 910,000 đ
Bàn ghế học sinh LUFA BHS-06S + GHS-06S

Bàn ghế học sinh LUFA BHS-06S + GHS-06S

W748 x D550 x H690mm
Giá: 870,000 đ
Bàn sinh viên Hòa Phát BSV103T

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV103T

W1200 x D940 x H450-750mm
Giá: 860,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS109-5 + GHS109-5

Bàn ghế học sinh BHS109-5 + GHS109-5

W1200 x D500 x H630mm
Giá: 850,000 đ
Bàn ghê học sinh BHS110-4 + GHS110-4

Bàn ghê học sinh BHS110-4 + GHS110-4

W1200 x D500 x D570mm
Giá: 840,000 đ
Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-1205QD

Bàn học sinh Xuân Hòa BHS-1205QD

W1200 x D500 x H730mm
Giá: 830,000 đ
Bàn ghế học sinh LUFA BHS-05S + GHS-05S

Bàn ghế học sinh LUFA BHS-05S + GHS-05S

W748 x D550 x H630mm
Giá: 830,000 đ
Bàn sinh viên Hòa Phát BSV107T

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV107T

W1200 x D940 x H450-820mm
Giá: 820,000 đ
Bàn ghế học sinh BHS109-4 + GHS109-4

Bàn ghế học sinh BHS109-4 + GHS109-4

W1200 x D500 x H570mm
Giá: 810,000 đ
Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-03-00

Bàn sinh viên Xuân Hòa BSV-03-00

W1200 x D900 x H750mm
Giá: 800,000 đ
Bàn ghế học sinh LUFA BHS-04S + GHS-04S

Bàn ghế học sinh LUFA BHS-04S + GHS-04S

W748 x D550 x H510mm
Giá: 800,000 đ
Bàn sinh viên Hòa Phát BSV105T

Bàn sinh viên Hòa Phát BSV105T

W1200 x D890 x H450-750mm
Giá: 790,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079