Bàn ghế phòng ăn

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA117 & GA117

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA117 & GA117

W1100-1300 x D800 x H760mm
Giá: 12,250,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát BA116 & GA116

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA116 & GA116

W1300 x D800 x H760 mm
Giá: 10,800,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát BA126 & GA126

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA126 & GA126

W1300 x D800 x H750mm
Giá: 9,520,000 đ
Bàn ghế ăn Hóa Phát HGB60B & HGG60B

Bàn ghế ăn Hóa Phát HGB60B & HGG60B

W1600 x D800 x H750 mm
Giá: 9,500,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát BA128 & GA128

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA128 & GA128

W1300 x D800 x H750 mm
Giá: 9,000,000 đ
Bàn ghế ăn Hoa Phát TB21V & TGA21V

Bàn ghế ăn Hoa Phát TB21V & TGA21V

Ø1400 x H750 mm
Giá: 9,000,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát  BA127 & GA127

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA127 & GA127

W1100-1300xD800xH750mm
Giá: 8,870,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB61 & HGG61

Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB61 & HGG61

W1600 x D800 x H750 mm
Giá: 8,700,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát  BA130 & GA130

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA130 & GA130

W1300 x D800 x H750 mm
Giá: 8,600,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát TB09 & TGA02

Bàn ghế ăn Hòa Phát TB09 & TGA02

W1600 x D800 x H775mm
Giá: 8,500,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát  BA118 & GA118

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA118 & GA118

W1300 x D800 x H760 mm
Giá: 7,900,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát BA119 & GA119

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA119 & GA119

W1300 x D800 x H760 mm
Giá: 7,900,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát BA120 & GA120

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA120 & GA120

W1300 x D800 x H760 mm
Giá: 7,900,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát BA129 & GA129

Bàn ghế ăn Hòa Phát BA129 & GA129

W1300 x D800 x H750 mm
Giá: 7,850,000 đ
Bàn ghế ăn kính Hòa Phát B58 & G58

Bàn ghế ăn kính Hòa Phát B58 & G58

W1350 x D800 x H750 mm
Giá: 7,100,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB64B & HGG64

Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB64B & HGG64

W1300 x D800 x H760 mm:
Giá: 6,900,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB63B & HGG63

Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB63B & HGG63

W1300 x D800 x H760 mm
Giá: 5,900,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB62B & HGG62

Bàn ghế ăn Hòa Phát HGB62B & HGG62

W1300 x D800 x H760 mm
Giá: 5,900,000 đ
Bàn ghế ăn kính Hòa Phát B51 & G51

Bàn ghế ăn kính Hòa Phát B51 & G51

W1400 x D800 x H750 mm
Giá: 5,700,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát TB03 & TGA03

Bàn ghế ăn Hòa Phát TB03 & TGA03

W1600 x D800 x H750 mm
Giá: 5,600,000 đ
Bàn ghế ăn Hòa Phát B60 + G60M

Bàn ghế ăn Hòa Phát B60 + G60M

W1300 x D800 x H750 mm
Giá: 5,600,000 đ
Bàn ăn Hòa Phát BA124

Bàn ăn Hòa Phát BA124

W1400-1800 x D900 x H750mm
Giá: 5,200,000 đ
Bộ bàn ghế ăn kính Hòa Phát B52, G52

Bộ bàn ghế ăn kính Hòa Phát B52, G52

W1400 x D800 x H750 mm
Giá: 4,900,000 đ
Bàn ghế ăn Veneer Hòa Phát B68 & G68

Bàn ghế ăn Veneer Hòa Phát B68 & G68

W1300 x D800 x H750 mm
Giá: 4,900,000 đ
Bàn ghế ăn sơn PU trắng B68 & G68

Bàn ghế ăn sơn PU trắng B68 & G68

W1300 x D800 x H750 mm
Giá: 4,300,000 đ
Bàn ăn Hòa phát TB06

Bàn ăn Hòa phát TB06

W1600 x D800 x H750 mm
Giá: 4,200,000 đ
Bàn ghế Cafe Hòa Phát B38 + G38

Bàn ghế Cafe Hòa Phát B38 + G38

W900 x D900 x H720mm
Giá: 4,200,000 đ
Bàn ghế ăn kính Hòa Phát B39 & G39

Bàn ghế ăn kính Hòa Phát B39 & G39

Ø900 x H720 mm
Giá: 4,000,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079