Bàn ghế học sinh cấp 1 - cấp 2

Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

Bàn học sinh Hòa Phát BHS26

W1100 x D628 x H580-1230mm
Giá: 3,000,000 đ
Bàn học sinh 190 BHS01-LV

Bàn học sinh 190 BHS01-LV

W1150 x D725 x H(550-760)mm
Giá: 2,130,000 đ
Bàn học sinh 190 BHS02B-LV

Bàn học sinh 190 BHS02B-LV

W800 x D695 x H(550-760)mm.
Giá: 2,050,000 đ
Bàn học sinh 190 BHS01B-LG

Bàn học sinh 190 BHS01B-LG

W800 x D695 x H550--760mm
Giá: 1,860,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

Bàn học sinh liền giá BHS-13-10

W1200 x D600 x H1830mm
Giá: 1,850,000 đ
Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-4

Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-4

W800 x D500 x H590÷740mm
Giá: 1,700,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-4

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-4

W800 x D500 x H540-740mm
Giá: 1,700,000 đ
Bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS-14-04CS

Bàn ghế học sinh Xuân Hòa BHS-14-04CS

W800 x D500 x H732mm
Giá: 1,500,000 đ
Bàn ghế học sinh LUFA BHS-01S + GHS-01S

Bàn ghế học sinh LUFA BHS-01S + GHS-01S

W700 x D500 x H620mm
Giá: 1,450,000 đ
Bàn bán trú Hòa Phát BBT102C

Bàn bán trú Hòa Phát BBT102C

W1200 x D803 x H400-660mm
Giá: 1,390,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29C-3

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29C-3

W800 x D500 x H805-1005mm
Giá: 1,350,000 đ
Bàn bán trú Hòa Phát BBT101C

Bàn bán trú Hòa Phát BBT101C

W1200 x D803 x H400-660mm
Giá: 1,290,000 đ
Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-2

Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-2

W800 x D500 x H590÷740mm
Giá: 1,250,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-2

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-2

W800 x D500 x H540-740mm
Giá: 1,250,000 đ
Bàn bán trú Hòa Phát BBT103-6 + GBT103-6

Bàn bán trú Hòa Phát BBT103-6 + GBT103-6

W1200 x D500-1000 x H690mm
Giá: 1,210,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29A-2

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29A-2

W700 x D450 x H540-740mm
Giá: 1,200,000 đ
Bàn bán trú Hòa Phát BBT103-5 + GBT103-5

Bàn bán trú Hòa Phát BBT103-5 + GBT103-5

W1200 x D1000 x H630mm
Giá: 1,180,000 đ
Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

Bàn học sinh liền giá BHS-13-08

W1000 x D600 x H1470 mm
Giá: 1,180,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-3

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-3

W800 x D500 x H540-740mm
Giá: 1,130,000 đ
Bàn bán trú Hòa Phát BBT103-4 + GBT103-4

Bàn bán trú Hòa Phát BBT103-4 + GBT103-4

W1200 x D500-1000 x H570mm
Giá: 1,120,000 đ
Bàn học tiếng Hòa Phát BH101

Bàn học tiếng Hòa Phát BH101

W1200 x D500 x H1200 mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

Bàn học tiếng Xuân Hòa BNN-01-00

W1200 x D500 x H1210mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-3

Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-3

W800 x D500 x H590÷740mm
Giá: 1,100,000 đ
Bàn bán trú Xuân Hòa BHS-19-01

Bàn bán trú Xuân Hòa BHS-19-01

W1200 x D900 x H650mm
Giá: 1,050,000 đ
Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-1

Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS20-1

W800 x D500 x H590--740mm
Giá: 1,050,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29A-1

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29A-1

W700 x D450 x H540-740m
Giá: 1,050,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-1

Bàn học sinh Hòa Phát BHS29B-1

W800 x D500 x H540-740mm
Giá: 1,050,000 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BHS103C

Bàn học sinh Hòa Phát BHS103C

W1200 x D870 x H440-770mm
Giá: 1,050,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079