Bàn ăn khu công nghiệp

Bàn ăn khu công nghiệp Hòa Phát BA03

Bàn ăn khu công nghiệp Hòa Phát BA03

W1680 x D1690 x H750mm
Giá: 3,700,000 đ
Bàn tròn chân gâp Hòa Phát BG07

Bàn tròn chân gâp Hòa Phát BG07

Ø1800 x 750 mm
Giá: 3,050,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-16

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-16

W1600 x D750 x H750mm
Giá: 3,000,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA1809-01

Bàn ăn khu công nghiệp BA1809-01

W1800 x D900 x H760mm
Giá: 2,880,000 đ
Bàn tròn chân gấp Hòa Phát BG06K16

Bàn tròn chân gấp Hòa Phát BG06K16

Ø1600 x 750 mm
Giá: 2,700,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

W1500 x D750 x H750mm
Giá: 2,700,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp Hòa Phát BA02

Bàn ăn khu công nghiệp Hòa Phát BA02

W1680 x D1200 x H750mm
Giá: 2,700,000 đ
Bàn ăn khu CN Lufa BA1808-03

Bàn ăn khu CN Lufa BA1808-03

W1800 x D800 x H755mm
Giá: 2,630,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-14

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-14

W1400 x D750 x H750mm
Giá: 2,550,000 đ
Bàn ăn khu cong nghiệp  BA01-16

Bàn ăn khu cong nghiệp BA01-16

W1600 x D750 x H750mm
Giá: 2,500,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-16

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-16

W1600 x D750 x H750mm
Giá: 2,350,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp Hòa Phát BA04I

Bàn ăn khu công nghiệp Hòa Phát BA04I

W1400*D750*H750
Giá: 2,350,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

W1500 x D750 x H750mm
Giá: 2,200,000 đ
Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1800

Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1800

Ø1800 x D750mm
Giá: 2,160,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-14

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-14

W1400 x D750 x H750mm
Giá: 2,060,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

W1500 x D750 x H750mm
Giá: 2,050,000 đ
Bàn ăn khu công nghiệp BA01-14

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-14

W1400 x D750 x H750mm
Giá: 1,950,000 đ
Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1600

Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1600

Ø1600 x D750mm
Giá: 1,930,000 đ
Bàn ăn KCN Xuân Hòa BCN-1775

Bàn ăn KCN Xuân Hòa BCN-1775

W1700 x D750 x H760mm
Giá: 1,890,000 đ
Bàn ăn kính tròn Hòa Phát B32

Bàn ăn kính tròn Hòa Phát B32

ф900 x H750mm
Giá: 1,800,000 đ
Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1400

Bàn tròn chân gấp Xuân Hòa BOV-1400

Ø1400 x H750mm
Giá: 1,760,000 đ
Bàn ăn kính Hòa Phát BK712

Bàn ăn kính Hòa Phát BK712

W1200 x D700 x H750 mm
Giá: 1,650,000 đ
Bàn tròn chân gấp 190 BGT12

Bàn tròn chân gấp 190 BGT12

Ø1200 x 750mm
Giá: 1,550,000 đ
Bàn ăn tròn Inox Hòa Phát BT100

Bàn ăn tròn Inox Hòa Phát BT100

Ø1000 x 750 mm
Giá: 1,500,000 đ
Bàn ăn Inox Hòa Phát BCN712B

Bàn ăn Inox Hòa Phát BCN712B

W1200 x D700 x H750mm
Giá: 1,300,000 đ
Bàn ăn kính Hòa Phát BK610

Bàn ăn kính Hòa Phát BK610

W1000 x D600 x H750 mm
Giá: 1,300,000 đ
Bàn tròn chân sắt 190 BH10CT

Bàn tròn chân sắt 190 BH10CT

Φ1000 x H750 mm.
Giá: 1,160,000 đ
Bàn ăn inox Xuân Hòa BI-1150A

Bàn ăn inox Xuân Hòa BI-1150A

Ø1150 x 750mm
Giá: 950,000 đ
Hãy gọi cho chúng tôi để mua hàng
0901805079 0901805079